BLUME - TRANSPORTNÍ ZAŘÍZENÍ CZ, s.r.o.
specialista na optimalizaci vnitropodnikových materiálových toků

Informace o společnosti

BLUME – TRANSPORTNÍ ZAŘÍZENÍ CZ, s.r.o. nabízí komplexní poradenství, plánování a projekci, výrobu, montáž a servis dopravních zařízení.

Dopravní zařízení realizuje BLUME – TRANSPORTNÍ ZAŘÍZENÍ CZ, s.r.o. v následujících oblastech:

Doprava a třídění zboží:

 • na paletách, v zásobnících a kartonech, na deskách včetně řízení a napojení na počítače pro váhy dopravovaných kusů od 5 do 2 000 kg
 • skladovací zařízení obchodních skladů a komisionární zařízení včetně bezdokladové komisionární techniky
 • zasilatelská centra
 • třídící zařízení dopisů a balíků
 • dopravní zařízení v oblasti potravinářské a mrazírenské
 • zařízení pro dopravu výrobků betonových a cihlářských
 • transportní zařízení pro kontejnery na kolečkách a válečcích
 • zařízení pro dopravu papíru
 • dopravníky pro kusovou dopravu pro potravinářské a mokré provozy s hmotností předmětů do 50 kg/m
 • dopravní systémy pro recyklační zařízení s integrací robotů
 • optimalizované vnitropodnikové soustavy toku materiálů